Geschiedenis van w.s.v. Drechtstad

 

 

Eind 1961 kregen de heren G. Weeda, C. Prins en D. Versteeg het idee om een watersportvereniging op te richten, teneinde het gebrek aan ligplaatsen te bestrijden. Zij zochten versterking bij de heren F. Aarens, W. Kwakernaat C. de Ruyter en C. Michelbrinck. Op 31 januari 1962 werd de oprichtingsvergadering gehouden in de bovenzaal van restaurant “Americain” aan de Wijnstraat te Dordrecht. De naam Drechtstad werd geboren, de clubvlag voorstellende de 3 stromen rivier de Noord, Oude Maas en Beneden Merwede werd ontworpen door de voorzitter F. Aarens. Op 26 april 1962 werden de statuten koninklijk goedgekeurd en had de vereniging een 40-tal leden.

In datzelfde jaar kregen wij een bescheiden plaatsje toegewezen in 2e Merwedehaven voor ca. 20 scheepjes. Het entreegeld bedroeg toen vijftig gulden en het liggeld 2 gulden per vierkante meter. De vereniging breidde zich elk jaar uit tot we met ca. 60 scheepjes daar aan ons maximum kwamen.

2e Merwedehaven

2e Merwedehaven

Toen ook Bolier B.V. in deze haven haar activiteiten ging uitbreiden, kwamen wij in de verdrukking en moesten uitwijken naar de 1e Merwedehaven. In 1965 verhuisden wij dan ook naar de 1e Merwedehaven en ook daar groeide de vereniging gestaag en werd er ook een arkje aangekocht. Mede ter bewaking werd er ook een bootsman aangesteld.

 

1e Merwedehaven

1e Merwedehaven

 
 

1e Merwedehaven

1e Merwedehaven

In 1968 moesten wij de 1e Merwedehaven uit en in opdracht van de Gemeente naar de Westergoot verhuizen, dus vanuit Gemeente water naar een exploitant. Als reden werd opgegeven dat de Merwedehaven gebruikt zou worden voor passanten van de beroepsvaart.

De verhuizing was een heel spektakel, met ijs en sneeuw werden alle vlotten met eigen boten naar de Westergoot gevaren.

                                          Westergoot

   

Inmiddels wordt in 1971 op aandrang van de Gemeente de Stichting Jachthavens opgericht en zij is dan ook de gesprekspartner geworden met de Gemeente wat betreft uitbreiding van jachthavens.

In 1972 wordt er op aandrang van de leden een nieuwe ark aangeschaft, dit is ons huidige clubgebouw,  en wordt er van bootsman gewisseld.

Begin 1975 krijgen wij via Stichting Jachthavens de Zuidhaven toegewezen met in het vooruitzicht dat de Zuidhaven uitgebreid zal worden. In een buitengewone ledenvergadering werd dan ook het contract met de Westergoot opgezegd in verband met de te vergroten Zuidhaven. De Gemeente draait 7 maanden later het raadsbesluit terug. Teneinde ons uit de moeilijkheden te helpen krijgen wij met de wsv. De Kievit samen een deel van de Vlij en de Wijnhaven toegewezen. Er blijven dan nog 125 schepen in de Westergoot, waarbij de Gemeente bemiddelt bij het nieuwe contract. Ook krijgen wij de beschikking over de Zuidhaven, waarmee wij de exploitatie over nemen van wsv. Wilgenburg.

     
                                        Vlijhaven omstreeks 1981  

In 1982 krijgen we in de Vlijhaven in overleg met de Gemeente en in samenwerking met de Kievit de beschikking over een stukje terrein wat gebruikt mag worden voor auto’s en kleine bootjes. Op 20 oktober is er begonnen met de verharding. Er kunnen dan ca. 25 auto's worden geparkeerd.

In 1989 is de ark in de Vlijhaven opnieuw voorzien van een buitengevel en heeft zijn uiterlijk gekregen als nu.

In 1991 vind er in de Vlijhaven uitbreiding van de steigers plaats door een 42 meter lang vlot en een aparte toegang. Dit leidde tot 15 extra ligplaatsen. Ook vond er een uitbreiding van het parkeerterrein plaats. Waarop een container voor de materialen is geplaatst en een fietsenstalling. Ook is de weg naar de ark verbreed en opnieuw geasfalteerd.

In dit jaar verlaten de laatste boten de Westergoot en liggen wij nog maar over 3 havens verspreidt.

In 2004 ontstaan er plannen om naast de Vlijhaven huizen te bouwen en in 2005 wordt er aan begonnen. Dit houdt in dat ons huidige parkeerterrein en opslag moeten wijken voor de derde vereniging in het havenbekken, wsv. EMF. Ook het parkeerterrein van wsv. De Kievit verdwijnt. Hiervoor krijgen de 3 verenigingen een gezamenlijk parkeerterrein terug. Op 21 mei 2005 wordt de haven en parkeerterrein feestelijk heropend.

In 2006 lanceert de gemeente plan watersport. Hierdoor krijgt de vereniging de mogelijkheid om van 3 havens terug te gaan naar 2. Op dit moment zijn we hier nog mee bezig.

In oktober 2007 worden in de Vlijhaven de oudste steigers vervangen en in het voorjaar van 2008 werden deze voorzien van nieuwe elektra en waterleidingen. Tevens krijgen we een stuk uitbreiding door de verschuiving van arken, waardoor een deel van de schepen uit Wijnhaven geplaatst kunnen gaan worden, dit gebeurde medio mei 2009.

Met ingang van 1 januari 2013 bestaat de vereniging nog uit twee havens, de Vlijhaven en de Zuidhaven. Het beheer en de ligplaatsen van de Wijnhaven komt in handen van WSV Wijnhaven.

De 4 verenigingen die ligplaatsen hadden in de Wijnhaven zijn hierin opgegaan.