Informatie w.s.v. Drechtstad

 

Geachte bezoeker van onze website.

Hierbij treft u enige informatie voor het aanvragen van het lidmaatschap van onze vereniging.

De watersportvereniging Drechtstad bestaat uit ongeveer 325 leden en heeft 2 accommodaties voor 180 boten met verschillende afmetingen.

De havens zijn volledig door zelfwerkzaamheid van de leden tot stand gekomen en worden door de leden onderhouden. Van leden die een ligplaats hebben wordt dan ook verlangd, dat ze op jaarbasis een aantal uren meewerken aan het onderhouden van de haven, de z.g. verplichte werkuren.

Momenteel kent de vereniging een wachtlijst voor leden die in een van de havens van onze watersportvereniging willen liggen. Door op de button "aanmeldingsformulier nieuwe leden" te klikken kan men een aanvraag indienen om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Aanmeldings formulier


Het is van belang dat u het aanmeldingformulier volledig invult en voorziet van uw handtekening. Het formulier moet schriftelijk ingediend ter attentie van de secretaris. Het postadres van de secretariaat van watersportvereniging Drechtstad is:
Noordendijk 362, 3312 AM te Dordrecht.

Heeft het  secretariaat uw inschrijfformulier ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging in de vorm van een rekening voor de contributie en na betaling  worden uw gegevens in onze administratie verwerkt.
Wanneer u voor een ligplaats in aanmerking komt, wordt u door het bestuur telefonisch of schriftelijk benaderd en voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd.
Hoelang deze periode kan duren is helaas moeilijk te bepalen. Dit is afhankelijk van de huidige wachtlijst en het aantal opzeggingen binnen onze vereniging.

 

De contributie bedraagt voor 2021     31,50  per jaar voor wachtlijstleden.

De contributie bedraagt voor 2021     46,40  jaar voor ligplaatshouders.

Het liggeld bedraagt voor 2021           16,78 per m2 excl. BTW                20,30 per m2 incl. BTW.

Er wordt gerekend met de grootste breedte X lengte van uw schip met een minimum van 10 m2. Het eerste jaar wordt het liggeld verhoogd met 100% entreegeld voor nieuwe ligplaatshouders.

Infrastructuur toeslag 2021                 49,59 per jaar     excl. BTW.           60,00 incl. BTW.

Liggeld bijboot                                   66,65 per jaar     excl. BTW.           80,65 incl. BTW.

Waarborg Electra ( stopcontact)        100,00 eenmalig. incl. BTW.

Electra                                                0,33 per kWh.    incl. BTW.