Uw Logo en of naam op de website van

   
   
                     wsv. ”Drechtstad ”            
   
   
 

 

  U kunt zich met bijgevoegd antwoordformulier aanmelden voor een vermelding op onze site.
 

 

  Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met J. Blonk via een mail naar info@wsvdrechtstad.nl
   
   
  Bedrijf                    : ___________________________________________________
     
  Contact persoon      : ___________________________________________________
     
  Adres                   : ___________________________________________________
     
  Postcode                : ___________________________________________________
     
  Telefoonnummer   : ___________________________________________________
     
  Woonplaats          : ___________________________________________________
     
  E-mailadres            : ___________________________________________________
     
  Adres website       : ___________________________________________________
     
  Handtekening        : ___________________________________________________
     
   
 

Ten behoeve van de wsv. Drechtstad een bedrag van Euro _____________ per jaar.

   
  Bedrag in letters : _______________________________________________________
   
 

Dit door middel van overmaking op banknummer, NL26 ABNA 0508336643 t.n.v. penningmeester wsv. Drechtstad  A. de Klerk

   
  o.v.v. Advertentie op website wsv. Drechtstad .
   
  Of door contante betaling aan :
   
  Naam  : __________________________________________________
     
  Plaats   : __________________________________________________
     
  Datum  : __________________________________________________
     
  Handtekening ontvanger  : __________________________________________________